| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Organizátoři a kontakty

Organizátoři a kontakty

Záštitu nad soutěží převzali:

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

děkanka Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

děkanka Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě

 

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Organizační výbor

Mgr. Zdeněk Červínek

koordinátor soutěže pro Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci

 

JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

hlavní koordinátor soutěže

 

Mgr. Slavomíra Henčeková

koordinátor soutěže pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

 

Mgr. Marek Káčer, Ph.D.

koordinátor soutěže pro Právnickou fakultu Trnavské univerzity v Trnave

 

Mgr. Bc. Jana Kokešová

 

Katarína Koromházová

koordinátor soutěže pro Právnickou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Mgr. Jana Nováková

 

JUDr. Tomáš Mészáros, Ph.D.; JUDr. Mgr. Martin Turčan, Ph.D.

koordinátoři soutěže pro Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě

 

Mgr. Jakub Valc

koordinátor soutěže pro Právnickou fakultu Masarykovy univerzity

Kontakt

Email:

debata@law.muni.cz

 

Adresa:

Právnický debatní turnaj

Katedra právní teorie

Právnická fakulta MU

Veveří 70

611 80 Brno


nahoru