| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Základní informace

Základní informace

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Soutěže Právnický debatní turnaj se mohou zúčastnit bakalářští a magisterští studenti právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně, Trnavské univerzity v Trnave, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jak bude soutěž probíhat?

Soutěžící se nejprve zúčastní fakultních kol, které vypíší fakultní koordinátoři soutěže v časovém rozmezí od 3. do 14. 4. 2017. Z každé fakulty pak postoupí dva nejúspěšnější soutěžící do mezifakultního finále, které se uskuteční dne 21. 4. 2017 v 9:00 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity (místnost č. 025). Účast ve finálové porotě mimo jiné přislíbili:

  • prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;
  • doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav státu a práva Akademie věd ČR;
  • Dr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva Akademie věd ČR;
  • Mgr. František Korbel, Ph.D., AK Havel, Holásek & Partners, Právnická fakulta Univerzity Karlovy;
  • JUDr. Jan Lata, Ph.D.,  Nejvyšší státní zastupitelství ČR.

Průběh debatování a jeho hodnocení se řídí těmito pravidly. Soutěžní teze mezifakultního finále zní:

  • Možnost udělit trest smrti za nejzávažnější trestné činy by měla být zavedena.
  • Výše peněžitého trestu by měla být relativní k majetkovým poměrům pachatele.

Při zpracování argumentace k druhé tezi Vám může být inspirací případ švédského multimilionáře Anderse Wiklöfa, který za překročení padesátky o dvacet sedm kilometrů za hodinu obdržel pokutu 95 tisíc eur.

Na vítěze soutěže čekají zajímavé ceny:

Jak se do soutěže přihlásit?

Vyplněnou přihlášku odešlete do 31. 3. 2017 na emailovou adresu debata@law.muni.cz.

Kde čerpat další informace o soutěži?

Podrobnější informace o soutěži můžete dále čerpat na sociální síti Facebook. V případě nejasností nebo jakýchkoliv otázek k organizaci a průběhu soutěže kontaktujte prosím její organizátory prostřednictvím emailové adresy debata@law.muni.cz.

Časový harmonogram

Odevzdání přihlášek: do 31. 3. 2017

Fakultní kola a vyhlášení soutěžících postupujících do mezifakultního kola: od 3. do 14. 4. 2017

Mezifakultní kolo a vyhlášení vítězů soutěže: 21. 4. 2017


nahoru